Ferdi Kaza Sigortası

Kaza ve hastalık geliyorum demez. İşte tam da bu nedenle, öngörülemez durumlar karşısında hem kendinizi hem de sevdiklerinizi korumak için Ferdi Kaza Sigortası büyük önem gösteriyor.

Ferdi Kaza Sigortasının Avantajları:

 Kaza sonucu oluşan sürekli sakatlık durumunda alınan tazminat, sigortalının hem maddi hem manevi yükünü azaltmaktadır.

 Kaza sonucunda meydana gelen vefat durumunda sigortalının poliçede yazılı yakını ya da varisleri tazminat alabilmektedir.

 Ek teminatla dahil edilmesi durumunda; deprem, sel, yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek daimi sakatlık ve vefat durumlarında tazminat alınabilmektedir.

 Teminata dahil edilmesi durumunda, kaza sonrasında görülen tedavinin harcamaları, gündelik hastane ve yoğun bakım tazminatları da ferdi kaza sigortası tarafından karşılanmaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

  0(531)938-3009